Ba的相对原子量

时间:2019-05-16 01:53   365bet体育在线中文网  

展开全部
Ba =钡是一种化学元素。
钡,原子序数56,原子量137。
327,碱土金属中最活跃的元素,元素的名称来自希腊语,原意是“重”。
1774年,瑞典化学家谢勒在火成岩中发现了铋,并于1808年英国化学家大卫通过电离分解金属铋。
地壳中蟑螂的含量为零。
05%,主要矿物质是重晶石和有毒重石。
元素化学符号:Ba颜色和状态:白银固体密度:3。
51g / cm 2熔点:725℃。沸点:1640℃。火焰颜色反应为黄绿色化学性质Ba + 2H 2 O = Ba(OH)2 + H 22 Ba + O 2 = 2 BaOBa + Cl 2= BaCl 2 Ba + 6 NH 3(1)= Ba(NH 3)6 Ba + 2 HCl = BaCl 2 + H 2 Ba + H 2 = BaH 2